Hozier - Take Me To Church

12. dubna 2015 v 21:52 | Kalypsó |  Hudba


Text

My lover's got humour
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped her sooner

If the Heavens ever did speak
She is the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week

"We were born sick," you heard them say it
My church offers no absolutes
She tells me "worship in the bedroom"

The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you
I was born sick, but I love it
Command me to be well

Amen. Amen. Amen

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice

To drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That's a fine looking high horse

What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry world

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death,
Good God, let me give you my life

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death,
Good God, let me give you my life

No masters or kings when the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean

Amen. Amen. Amen

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Překlad

Moje milenka má smysl pro humor
Ona se směje na pohřbu
Ví, že to nikdo neschvaluje
Měl jsem ji uctívat už dříve

Pokud by nebe kdy promluvilo
Pak ona je posledními pravdivými ústy
Každá neděle je čím dál tím bezútěšnější
Čerstvý jed každý týden

"Narodili jsme se zvrácení", slyšelas je říkat
Má církev nenabízí žádné rozhřešení
Ona říká "uctívej v ložnici"

Jediné nebe, do kterého budu poslán
Je to, kde jsem s tebou sám
Narodil jsem se zvrácený, ale miluji to
Veď mě, abych byl dobrý

Amen. Amen. Amen.

Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život

Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život

Jestliže jsem pohan dobrých časů
Pak moje milenka je sluneční svit
Aby udržela Bohyni na mé straně
Žádá si oběť

Aby vypustila celé moře
Dostala něco zářivého
Něco masitého jako hlavní chod
To je hezky vypadající vysoký kůň

Co to máš ve stáji?
Máme hodně hladovějících věrných
To vypadá chutně
Vypadá, že je toho hodně
Tohle je hladový svět

Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život

Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život

Žádní velitelé nebo králové, když rituál začíná
Není sladší nevinnost, než náš laskavý hřích
V šílenství a půdě této smutné pozemské scény
Jedině pak jsem člověk
Jedině pak jsem čistý

Amen. Amen. Amen.

Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život

Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama